Regulamin - QM-Transport
14479
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14479,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Regulamin

 1. Rezerwacji dokonuje się poprzez kontakt z biurem pod nr tel. +48 795116757 lub wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie.
 2. Rezerwację potwierdza biuro dzień przed wyjazdem poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Z uwagi na specyfikę działalności firmy QM TRANSPORT czyli przewóz osób nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie rezerwacji dokonywanych telefonicznie lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 4. Firma QM TRANSPORT nie odpowiada za opóźnienia przejazdów wynikających z powodu siły wyższej takich jak: utrudnienia w ruchu drogowym, żywioły itp.
 5. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.
 6. Pasażer może zabrać do samochodu bagaż podręczny, o ile nie utrudnia on podróży innym osobom.
 7. Firma QM TRANSPORT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość bagażu oraz przedmioty pozostawione przez pasażera w pojeździe nie są objęte odpowiedzialnością przewoźnika.
 8. Pasażer jest zobowiązany do posiadania aktualnego dokumentu tożsamości.
 9. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 10. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić pasażera na trasie w przypadku gdy pasażer: jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu.
 11. Nie dokonuje się zwrotu opłat pobranych za rezerwację w przypadku jej niewykorzystania.
 12. Przewoźnik nie ubezpiecza Pasażera na czas jego podróży. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Wszelkie zdarzenia, powodujące jakiekolwiek szkody. powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem przewoźnika.
 13. Jeśli rezerwacja dotyczy osoby wymagającej przewozu w foteliku ochronnym, należy o tym fakcie poinformować przewoźnika z momencie rezerwacji.
 14. Pasażer zobowiązany jest poinformować przewoźnika o wszelkich opóźnieniach lub jakichkolwiek problemach i przewidywanych zmianach rezerwacji. W tym celu powinien skontaktować się z przewoźnikiem pod numerem telefonu: +48 795 116 757.
 15. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie oraz przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu, zobowiązany jest naprawić wyrządzoną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.